Úvodní strana | Jak nakupovat | Nejčastější dotazy | O nás | Spolupráce | Obchodní podmínky | Kontakt
czech english

Přihlášení | prázdný košík

Otázky a odpovědi

Můžu u Vás zlato i zpětně odprodat?

Ano, zajišťujeme i zpětný odkup. U našich klientů, kterým jsme investiční zlato prodali, jsou ceny odkupu aktuální ceny na Londýnské burze-tzv. londýnský fixing snížené o 1,5% v objemu do 50000,- Kč. V případě odkupu za víc než 50000,- Kč se podmínky dojednají individuálně. V případě poptávky je možné zlato odkoupit za aktuální tržní cenu sníženou o poplatky.U klientů a zboží, které nebylo nakoupeno prostřednictvím naší společnosti je cena odkupu nepatrně nižší, záleží na druhu a množství zboží. Tato cena je s klientem domlouvána individuálně.Realizace zpětného odkupu probíhá následujícím způsobem:

  1. Provedete nabídku Vašeho zboží a to buď písemně, telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu .V nabídce uvedete přesný druh zboží,jeho hmotnost, počet kusů, ryzost a další údaje.
  2. Na základě Vaší nabídky Vám bude z naší strany nabídnuta odkupní cena a dohodnuta osobní schůzka, kde bude budou domluveny především platební podmínky ,zboží bude zkontrolováno a bude sestavena příslušná kupní smlouva.
  3. Realizace převzetí Vašeho zboží probíhá na pracovišti naší společnosti na adrese Otvovická 290/4, Praha 6, Suchdol.
  4. V rámci převzetí Vašeho zboží je sepsána a podepsána kupní smlouva a dohodnuty platební podmínky, které převážně probíhají bezhotovostní formou ,nicméně je možné se dohodnout i na proplacení zálohy v určité dohodnuté výši. Zbytek kupní ceny je zaslán klientovi na účet.V případě nestandardních obchodů, je možné se dohodnout na individuálních podmínkách.

Zabezpečujete i bankovní úschovu slitků?

Ano, v rámci spolupráce s ČSOB,a.s. můžeme zabezpečit úschovu zlatých či stříbrných slitků v jejich bankovních trezorech.S klientem je o této úschově sepsána řádná úschovní smlouva, která je klientovi zaslána na vyžádání. Poplatky za úschovu zboží zákazníka se liší od množství a ceny investičních zlatých či stříbrných slitků a je dohadována s klientem individuálně.

Např. při objemu zboží do 400.000,-Kč je úschovné ve výši cca 120,-Kč ročně.

Jaký je rozdíl v nákupu zlatých a stříbrných investičních slitků?

V podstatě žádný. Objednávka probíhá stejným způsobem. Tvorba ceny u stříbra vychází taktéž z tzv. londýnského fixingu, nicméně ten probíhá jen jednou denně.Podstatnou skutečností, kterou by si měl každý investor uvědomit je, že stříbro není osvobozeno od DPH a to v jakékoliv podobě.

Obecně lze říci, že cena stříbra kopíruje cenu zlata. Nicméně toto pravidlo neplatilo vždy. Velmi významným ukazatelem v oblasti zlatých kovů je tzv. Silver/ Golg ratio-tzv. poměr stříbro zlato.V současné době je tento poměr cca na hodnotě 70/1.Tzn.,že za 1 Oz zlata nakoupíte přibližně 70 Oz stříbra. Dlouhodobě, několik tisíc let však byl tento poměr 15/1.Je zde tudíž velice velký prostor pro růst ceny stříbra , i když je v současné době chápána investory především jako průmyslový kov.Tato domněnka zaznívá z úst řady odborníků i investorů a to nejenom z důvodu aktuálních známých ložisek stříbra,ale i z hlediska skutečnosti, že poptávka dlouhodobě převyšuje u této komodity nabídku.

Z čeho se skládá Vámi uvedená cena zlata?

Cena zlata je tvořena podobně jako cena akcií na burze.  Konečná cena zlata pro zákazníka se odvíjí od aktuální ceny na londýnské burze. Cenu upravujeme v 5 minutových intervalech. K této ceně na londýnské burze je připočítávána marže tzv. premium.  Jde o celkovou přirážku, která v sobě obsahuje náklady na dopravu zlata, jeho pojištění, náklady na výrobu zlatých mincí, či slitků a přiměřenou marži obchodníků. Pravidlem je, čím větší hmotnost slitku, tím menší je premium a naopak.Proto lze investorům doporučit při nákupu velikosti slitků od 1 trojské unce (31,1 g) a výše. Naší snahou je aby premium bylo pro naše klienty co nejnižší, tímto pravidlem se při tvorbě cen i řídíme. Dle našich průzkumů jsme nejlevnější na tru v ČR.Nezbývá než naše služby využít, případně si domluvit osobní jednání, kde můžeme o Vašem požadavku nezávazně pohovořit.

načítám...

© 2008 - 2023 EMS Gold Investments, s. r. o.